Aansprakelijkheidsverzekering

Met de aansprakelijkheidsverzekering particulieren bescherm je niet alleen je eigen banksaldo, maar ook die van degene die je per abuis schade toebrengt. Wij helpen bij het maken van een keuze voor de WA verzekering voor jou. Gebruik onze aansprakelijkheidsverzekeringen vergelijker.

Met de aansprakelijkheidsverzekering bescherm je naast je eigen banksaldo, maar ook die van degene die je per abuis schade berokkent. Wij helpen bij het maken van een keuze voor de aansprakelijkheidsverzekering particulieren voor jouw gezin.

Waarom een AVP?

De aansprakelijkheidsverzekering ga je aan om je te beschermen voor schades waar je wettelijk aansprakelijk voor wordt gehouden. Dit zijn schades die je toebrengt aan anderen of de goederen van andere mensen. Denk aan de laptop van je buurman die je uit je handen laat vallen. Of je buurman die valt over een laaghangend snoer in jouw schuur en zijn been breekt. Een AVP dekt bijna alle schade die jij hebt veroorzaakt, ook die van bijvoorbeeld je huisdieren. Met de WA verzekering binnen het de meeste pakketten ben je verzekerd tot een schade van €1.000.000. Aansprakelijkheidsverzekering Zzp

Waarom een WA verzekering?

Uw WA verzekering verzekerd u tegen schade aan anderen waarvoor u verantwoordelijk wordt gesteld.

U bent verzekerd tegen schade aan anderen

  • Een AVP wordt ook wel aansprakelijkheidsverzekering particulieren genoemd
  • Een WA verzekering vergoed letsel schade en zaakschade
  • Opzettelijke schade is niet verzekerd
  • Alleen financiële schade uit zaken of letsel worden vergoed door de WA verzekering
Een aansprakelijkheidsverzekering is een verzekering die schade die iemand aan een ander of zijn goederen aanbrengt. De polis is in de basis bij iedere verzekeringsmaatschappij hetzelfde. Als u als verzekerde schade toebrengt aan (spullen van) andere personen dan wordt dit tot ongeveer €1.250.000 gedekt per situatie. Dit bedrag verschilt per verzekeraar.

Kenmerken van een Aansprakelijkheidsverzekering

Een WA verzekering is niet verplicht in Nederland, maar wel aan te raden. Als jij of jouw vriendin iets doet waardoor schade ontstaat, kun je over het algemeen aansprakelijk worden gesteld voor de geleden schade. Dat betekent dat jij opdraait voor de schade aan goederen, maar ook voor schade aan de gezondheid van mensen. Zeker die letselschade kan behoorlijk in de papieren lopen. Dan is het fijn als je verzekerd bent.

Is een AVP verplicht?

In Nederland is het afsluiten van een aansprakelijkheidsverzekering niet verplicht. Maar het is wel slim om dit te doen. Vooral met enthousiaste huisdieren zit een ongeluk in een klein hoekje. De kosten voor het vergoeden van de schade kan dan behoorlijk hoog uitvallen. AVP: niet verplicht, wel doen! In tegenstelling tot de standaard zorgverzekering en de autoverzekering, hoort de aansprakelijkheidsverzekering particulieren niet tot de wettelijk verplichte verzekeringen. Een aansprakelijkheidsverzekering hoort volgens de Consumentenbond echter wel in ieders basispakket van financiële diensten. De kosten die je afdraagt voor een WA verzekering met dekking voor het gehele gezin (ongeveer €50 per jaar voor een verzekerd bedrag van €1,25 miljoen of meer) is relatief niet hoog en sowieso geen reden om een verzekering niet aan te gaan. Ook ben je als je géén aansprakelijkheidsverzekering particulieren hebt en wel verantwoordelijk bent voor schade aan eigendommen van een ander, veel duurder uit. En bovendien is ook het slachtoffer er de dupe van als je geen aansprakelijkheidsverzekering particulieren hebt, of voor een te laag verzekerd bedrag hebt gekozen.  

Aansprakelijkheidsverzekering Vergelijken

Een AVP vergelijken biedt dekking voor schade waar jij of jouw dochter aansprakelijk voor is. Je bent gedekt voor immateriële letselschade veroorzaakt bij anderen. Dit kan zowel lichamelijk als geestelijke schade betreffen. Ook ben je verzekerd voor schade aan materiële schade. Een voorwaarde is dat de schade niet met opzet mag zijn toegebracht. Dat jij aansprakelijk bent voor de schade, betekent niet dat jij de schade zelf gemaakt hoeft te hebben. Jij bent bijvoorbeeld ook verantwoordelijk voor schade aangericht door je papegaai. Ook ben jij aansprakelijk voor schade die ontstaat door een mankement aan jouw woning. Een voorbeeld is wanneer een dakpan van jouw huis op het hoofd van de postbode valt. Dan ben je verantwoordelijk voor de schade die dit met zich meebrengt.

Wat dekt je aansprakelijkheidsverzekering?

De WA verzekering binnen het instap pakketten heeft een ruime dekking. Wanneer je voor een schade aansprakelijk bent kun je beroep doen op je aansprakelijkheidsverzekering. Maar de dekking geldt niet alleen voor jou maar ook voor je kinderen, inwonende ouders, loges, maar ook voor je huisdieren.

Wat valt er buiten mijn verzekering?

Buiten de dekking van de aansprakelijkheidsverzekering valt schade veroorzaakt door: Motorrijtuigen, caravans, vaartuigen waar je een rij- of vaarbewijs voor nodig hebt en luchtvaartuigen (deze hebben eigen verzekering nodig). Een uitzondering wordt gemaakt in het geval van joyriding, mits de veroorzaker jonger is dan 18 jaar en zich met geweld toegang. Heb je als automobilist de sleutel in het slot laten zitten, dan ben je zelf schuldig als iemand er met jouw auto vandoor gaat. Je zult dan je eigen autoverzekering moeten aanspreken omdat je nalatig bent geweest. Materiële schade aan spullen van een ander die meeverzekerd is op jouw polis (je partner of kind bijvoorbeeld). Als jouw kind jouw iPad stuk maakt, zal de aansprakelijkheidsverzekering particulieren geen dekking bieden. Schade die met voorbedachten rade is veroorzaakt, zoals vernieling, maar ook schade die je veroorzaakt onder invloed van bijvoorbeeld drugs of seksueel misbruik. Als het kinderen jonger dan 14 jaar betreft, valt schade door opzet echter wél onder de AVP-dekking Groepsaansprakelijkheid: je kunt (mede) aansprakelijk worden gesteld voor schade die door andere personen is veroorzaakt als die schade werd toegebracht op het moment dat je tezamen met die andere personen in groepsverband optrad. Voorwaarde is wel dat het gedrag van de groepsleden zodanig was dat een weldenkend mens zich normaalgesproken uit de groep had moeten lopen. In dat geval zal de WA verzekering niet uitbetalen.

Gemakkelijk overstappen AVP

Het klinkt ingewikkeld om je oude aansprakelijkheidsverzekering te op te zeggen en over te stappen naar een andere verzekering, maar dat is snel geregeld. Je kunt hiervoor contact opnemen met je huidige verzekeringsmaatschappijverzekeraar. Zij maken de opzegging dan voor je in orde. Vervolgens kun je een AVP via onze vergelijkingstool afsluiten.

Premie gebaseerd op gezinssamenstelling

De maandelijkse premie die u moet betalen voor de AVP hangt af van de samenstelling van uw huishouding. Standaard zijn er twee soorten polissen te benoemen: de dekking voor alléénstaand en de dekking in gezinsverband. Onder de dekking gezinsverband wordt een uitgebreidere groep meeverzekerd, hier behoren ook kinderen tot 27 jaar bij.

Waarom een AVP?

De aansprakelijkheidsverzekering particulieren ga je aan om je te beschermen voor schades waar je wettelijk aansprakelijk voor bent. Dit zijn schades die je aandoet aan personen of de spullen van anderen. Denk aan de computer van je broer die je uit je handen laat vallen. Of je collega die struikelt over een laaghangend touw in jouw huis en zijn been breekt. De aansprakelijkheidsverzekering dekt bijna alle schade die jij hebt veroorzaakt, ook die van bijvoorbeeld je kinderen. Met een WA verzekering binnen het de meeste pakketten ben je beschermt tot een bedrag van €1.000.000. Heb je interesse in een aansprakelijkheidsverzekering, dan kun het beste eerst een aantal aansprakelijkheidsverzekeringen met elkaar vergelijken. Dat geldt eigenlijk voor alle verzekeringen en diensten. In het geval van een aansprakelijkheidsverzekering kun je al snel geld overhouden omdat de premies gewoon ontzetten verschillen. Heb je eenmaal jouw aansprakelijkheidsverzekering gevonden en de keus gemaakt met onze vergelijkingstool, dan kun je ongestoord verder.
Scroll to top