Aansprakelijkheidsverzekering

Met de aansprakelijkheidsverzekering particulieren bescherm je niet alleen je eigen banksaldo, maar ook die van degene die je per abuis schade toebrengt. Wij helpen bij het maken van een keuze voor de WA verzekering voor jou. Gebruik onze aansprakelijkheidsverzekeringen vergelijker.

Met een aansprakelijkheidsverzekering bescherm je naast je eigen banksaldo, maar ook die van de persoon die je per abuis schade toebrengt. Wij helpen bij het maken van een keuze voor de aansprakelijkheidsverzekering particulieren voor jouw gezin.

Waarom een WA verzekering?

Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren ga je aan om je te verzekeren voor schades waar je volgens de wet aansprakelijk voor wordt gehouden. Dit zijn schades die je toebrengt aan personen of de spullen van anderen. Denk aan de computer van je oom die je uit je handen laat vallen. Of je broer die valt over een losliggend touw in jouw woonkamer en zijn sleutelbeen breekt. Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren dekt bijna alle schade die jij hebt veroorzaakt, ook die van bijvoorbeeld je logés. Met een aansprakelijkheidsverzekering binnen het de meeste pakketten ben je verzekerd tot een schade van 1 miljoen euro. Aansprakelijkheidsverzekering Zakelijk

Waarom een aansprakelijkheids verzekering particulieren?

Uw aansprakelijkheidsverzekering verzekerd u tegen schade aan anderen waarvoor u verantwoordelijk wordt gesteld.

U bent verzekerd tegen schade aan anderen

  • Een WA verzekering wordt ook wel aansprakelijkheidsverzekering genoemd
  • Een AVP vergoed letsel schade en zaakschade
  • Schade die met opzet is veroorzaakt wordt niet betaald
  • Financiële schade die niet voortvloeit uit een schade aan zaken of letselschade wordt niet vergoed
Een WA verzekering is een verzekering die schade die jouw kind(eren) aan een ander of zijn goederen aanbrengt. De verzekeringspolis is in beginsel bij iedere verzekeringsmaatschappij hetzelfde. Als u als verzekerde schade toebrengt aan (spullen van) anderen dan wordt dit tot ongeveer €1.250.000 gedekt per schadegeval. Dit bedrag verschilt per verzekering.

Wat is een WA verzekering?

Met een aansprakelijkheidsverzekering particulieren voor particulieren (AVP) dek je jouw aansprakelijkheid voor schade aan personen (letselschade) en aan goederen. Je hoeft de aangebrachte schade niet zelf veroorzaakt te hebben. Een gesprongen waterleiding die waterschade veroorzaakt bij de buren, is bijvoorbeeld schade die je niet echt zelf gemaakt hebt. Toch wordt de schade jou volgens de grondwet wel toegerekend. We spreken in dit geval over risicoaansprakelijkheid. Uitgangspunt voor de verzekeringsmaatschappij om uit te keren is dat jij aansprakelijk bent voor de te vergoeden schade aan mensen of goederen. Als dat het geval is, zijn ook de gevolgschades gedekt.

Is een AVP verplicht?

In Nederland is het afsluiten van een aansprakelijkheidsverzekering niet verplicht. Maar het is wel verstandig om dit te doen. Vooral met kleine kinderen zit een ongeluk in een klein hoekje. De kosten voor het betalen van de schade kan dan enorm hoog uitvallen. Aansprakelijkheidsverzekering particulieren: niet verplicht, wel doen! In tegenstelling tot de basis zorgverzekering en de WA-verzekering voor auto’s, hoort de aansprakelijkheidsverzekering particulieren niet tot de wettelijk verplichte verzekeringen. Een AVP hoort volgens de Consumentenbond echter wel in ieders basispakket van financiële diensten. De kosten die je afdraagt voor een aansprakelijkheidsverzekering met gezinsdekking (circa €50 per jaar voor een te verzekeren bedrag van €1,25 miljoen of meer) is relatief laag en sowieso geen reden om zo’n verzekeringspolos niet aan te gaan. Ook ben je als je géén AVP hebt en wel aansprakelijk bent voor schade aan een ander, veel duurder uit. En desalniettemin is ook het slachtoffer er de dupe van als je geen WA verzekering hebt, of voor een te laag verzekerd bedrag hebt gekozen.  

Aansprakelijkheidsverzekering Vergelijken

Een AVP vergelijken biedt dekking voor schade waar jij of jouw zoon aansprakelijk voor is. Je bent gedekt voor immateriële letselschade veroorzaakt bij anderen. Dit kan zowel lichamelijk als geestelijke schade betreffen. Hiernaast ben je verzekerd voor schade aan materiële schade. Een voorwaarde is dat de schade niet met opzet mag zijn aangebracht. Dat jij aansprakelijk bent voor de schade, betekent niet dat jij de schade zelf gemaakt hoeft te hebben. Jij bent meestal ook aansprakelijk voor schade aangebracht door je papegaai. Hiernaast ben jij verantwoordelijk voor schade die ontstaat door een gebrek aan jouw huis. Een voorbeeld is wanneer een dakpan van jouw woning op het hoofd van de buurvrouw valt. Dan ben je aansprakelijk voor de schade die dit met zich meebrengt.

Wat dekt je WA verzekering?

De AVP binnen het instap pakketten heeft een uitgebreide dekking. Wanneer je voor een schade aansprakelijk bent kun je beroep doen op je aansprakelijkheidsverzekering. Maar de dekking geldt niet alleen voor jou maar ook voor je kinderen, inwonende ouders, loges, maar ook voor je huisdieren.

Wat valt er buiten mijn verzekering?

Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren dekt niet:

  • Met opzet veroorzaakte schade
  • Schade veroorzaakt door motorrijtuigen, luchtvaartuigen of vaartuigen
  • Schade aan geleasede goederen of gehuurde goederen
  • Seksueel gedrag dat schade heeft veroorzaakt
  • Enkel financiële schade

Gemakkelijk overstappen aansprakelijkheidsverzekering particulieren

Het klinkt moeilijk om je oude WA verzekering te laten stoppen en over te stappen naar een andere verzekering, maar dat is gemakkelijk geregeld. Je kunt hiervoor contact opnemen met je huidige verzekeringsmaatschappijverzekeraar. Zij maken de opzegging dan voor je in orde. Vervolgens kun je een AVP via onze vergelijkingstool afsluiten.

Voor wie en waarom?

Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren is er grofweg in 2 typen: een alleenstaanden- of een gezinsdekking. De benamingen zeggen het al: als je alleenwonend bent, heb je genoeg aan een (goedkopere) dekking. Als je een gezinsdekking hebt afgesloten, dan zijn je vrouw of geregistreerd partner en je minderjarige zoon(s) en dochter(s) ook verzekerd. Dat is ook zo als je kroost niet (meer) thuis wonen. Zelfs inwonende schoon- en (groot)ouders worden onder de WA verzekering gezien als onderdeel van de familie. En zowel bij de alleenstaanden- als bij de gezinspolis zijn huisdieren meeverzekerd.

Waarom een aansprakelijkheidsverzekering?

Een AVP sluit je af om je te beschermen voor schades waar je volgens de wet aansprakelijk voor bent. Dit zijn schades die je toebrengt aan personen of de goederen van anderen. Denk aan de computer van je oom die je uit je handen laat vallen. Of je broer die struikelt over een laaghangend snoer in jouw schuur en zijn arm breekt. De WA verzekering dekt niet alleen de schade die jij hebt veroorzaakt, ook die van bijvoorbeeld je kinderen. Met de aansprakelijkheidsverzekering binnen het de meeste pakketten ben je verzekerd tot een bedrag van ruim een miljoen euro. Heb je interesse in een aansprakelijkheidsverzekering, dan kun het beste eerst een aantal aansprakelijkheidsverzekeringen met elkaar vergelijken. Dat geldt eigenlijk voor alle verzekeringen en diensten. In het geval van een aansprakelijkheidsverzekering kun je al snel geld overhouden omdat de premies gewoon ontzetten verschillen. Heb je eenmaal jouw aansprakelijkheidsverzekering gevonden en de keus gemaakt met onze vergelijkingstool, dan kun je ongestoord verder.
Scroll to top